Po stopách lesnej železnice Lednické Rovne - Zubák

V rámci svojich výletov som si už dávnejšie všimol v okolí Lednických Rovní zvyšky po lesnej železnici, ktorá sa tu nachádzala. Jedná sa o lesnú železnicu Lednické Rovne – Zubák. Výstavba tejto lesnej železnice sa začala pred viac ako sto rokmi, v roku 1920, a prevádzka na nej bola ukončená roku 1959. [Pokračovanie]