Margecany

ŽST Margecany

Železničná stanica sa nachádza na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR číslo 180 (Košice - Žilina). Susedné ŽST sú Malá Lodina a Krompachy. V Margecanoch z hlavnej trate odbočuje jednokoľajná  trať ŽSR číslo 173 do Červenej Skaly.
V samotnej ŽST sa nachádza rušňové depo.

Železničná stanica Margecany leží v km 133,402 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Košice - Kraľovany.
Je stanicou : druhej kategórie, zmiešanou - podľa povahy práce, medziľahlou - po prevádzkovej stránke, odbočnou - pre trať Margecany – Banská Bystrica, dispozičnou - pre trať Margecany – Červená Skala

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Margecany sú pridelené :

nesamostatná železničná stanica Krompachy, nesamostatná železničná stanica Spišské Vlachy, dopravňa ZRD Spišské Podhradie. Zastávky Margecany zastávka, Kluknava, Richnava, Olcnava, Vítkovce, Spišské Vlachy mesto, Bystrany na Spiši, Katúň.

Styk dráh

V obvode ŽST Margecany neodbočuje žiadna vlečka. Vlečka „CALMIT s.r.o. Bratislava“ odbočuje z hlavnej traťovej koľaje v km 3,318 medzi stanicami Margecany – Gelnica výhybkou číslo V 1.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia azastávky až k susedným staniciam

Traťový úsek ŽST Malá Lodina – ŽST Margecany :

- zast. Ružín – leží v km 125,803. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1.a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami sú zriadené prechodové mostíky v úrovni koľaje. Nemá prístrešok pre cestujúcich a nie je elektricky osvetlená. Administratívne je pridelená ŽST Kysak, nie je obsadená.
- diaľkovo obsluhovaná výhybňa Ružín – leží v km 126,406. Je ovládaná výpravcom ŽST Malá Lodina.
- zast. Margecany zastávka – leží v km 131,294. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 154 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami sú zriadené prechodové mostíky v úrovni koľaje. V budove zastávky je prístrešok pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie. Staničný rozhlas je ovládaný zo ŽST Margecany. Zastávka nie je obsadená.

Traťový úsek ŽST Margecany – ŽST Krompachy :

- zast. Kluknava – leží v km 138,896. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami je zriadený podchod. Nemá prístrešok pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie. Staničný rozhlas je ovládaný zo ŽST  Krompachy. Zastávka nie je obsadená.
- zast. Richnava – leží v km 141,020. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami je zriadený podchod. V budove zastávky je č