České dráhy představily jízdní řád na období 2015 - 2016

Jako každoročně, i letos přinášíme souhrnný článek o prezentacích novinek v osobní dopravě Českých drah, kterým náš národní dopravce tentokrát dal z části jinou podobu, než měly v předchozích sedmi letech. Tato skutečnost spolu s časovým posunem tiskových konferencí způsobila, že se naši čtenáři o změnách v jízdním řádu dovídají až krátce před počátkem jeho platnosti a poněkud pozměněnou formou. Zpracoval PhDr. Zbyněk Zlinský s přispěním Karla Furiše, Jiřího Řechky a Luďka Šimka [Pokračování]