Telgártský viadukt

Jednokoľajný Telgártsky viadukt leží na neelektrifikovanej trati č. 173 (Červená Skala - Margecany), ktorý naväzuje na Telgártský tunel a následne do zast. Telgárt - penzión.

Ďalšie informácie: http://rail.sk/skhist/mosty/cs-ma.htm