Hronská Dúbrava

Železničná stanica Hronská Dúbrava leží na trati ŽSR č. 150 Nové Zámky - Zvolen os.st. Odbočujú z nej trate ŽSR č. 154 do Banskej Štiavnice a č. 171 do Hornej Štubne a Vrútok. Pôvodný názov stanice bol Hronská Breznica. Od r. 1940 bola premenovaná na Dúbrava a od r. 1945 má názov Hronská Dúbrava. Súčasný vzhľad má budova od r. 1925, keď boli dokončené prístavby na zvolenskej, aj vrútockej strane.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Nových Zámkov, Banskej Štiavnice a Vrútok

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Hronská Dúbrava leží v km 226.877 na trati Zvolen osobná stanica – Vrútky, ktorá je v traťových úsekoch Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava a Horná Štubňa – Vrútky dvojkoľajná. Je odbočnou stanicou pre trať Hronská Dúbrava – Nové Zámky, ktorá je v úseku trate Žiar nad Hronom – Žarnovica dvojkoľajná, riadiacou pre trať Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica.
Je stanicou : zmiešanou - podľa povahy prác
medziľahlou - pre trať Zvolen osobná stanica - Vrútky
odbočnou - pre trať Hronská Dúbrava - Levice
riadiacou - pre trať Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Hronská Dúbrava sú pridelené:
- NŽST Žiar nad Hronom
- NŽST Hliník nad Hronom
- NŽST Žarnovica
- NŽST Bartošova Lehôtka
- Výh. Voznica

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Automatické hradlo AH 88 Budča leží v km 222.212 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava, pridelené stanici Hronská Dúbrava.
Automatické hradlo AH 88 Stará Kremnička leží v km 235.985 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka, pridelené stanici Hronská Dúbrava.
Automatické hradlo AH 88 Suť leží v km 61.243 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom, pridelené stanici Hronská Dúbrava.
Závorárske stanovište Zv 56,744 sa nachádza medzi stanicami Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom v km 56,744. Administratívne je pridelené k ŽST Hronská Dúbrava.
Stará Kremnička zastávka leží v km 235.985 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka. 
Trnavá Hora zastávka leží v km 230.550 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka.
Jalná zastávka leží v km 63.131 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom.
Šášovské Podhradie zastávka leží v km 59.069 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom.
Vlečka Raimex leží v km 58,781 medzi stanicami Hronská Dúbrava- Žiar nad Hronom.

Nástupištia

V stanici sú štyri úrovňov&