Mníchova Lehota

Železničná stanica Mníchová Lehota leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Trenčína.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č. 3 výhybkou č. 2 vlečka KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom – prevádzka Mníchova Lehota. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 36,076.