Bratislava hl.st.

Železničný uzol Bratislava pozostáva zo staníc - Devínska Nová Ves, Hlavná stanica, Nové Mesto, Petržalka, Rača, Vajnory a Podunajské Biskupice, zastávok - Lamač, Žel. studienka, Vinohrady, ÚNS, Východné 1 a Východné 2. Nachádzajú sa tu 2 odbočky Močiar a Vinohrady a rušňové depá Východné - nové a staré depo a hlavné, ktoré sa nachádza asi 800 metrov za Hlavnou stanicou. Väčšina tratí železničného uzlu je elektrifikovaná striedavým elektrickým prúdom 25 kV 50 Hz. Uzlom prechádzajú hlavné železničné ťahy Bratislava - Kúty (č. 110), Bratislava - Žilina (č. 120) a Bratislava - Štúrovo (č. 130), Bratislava - Komárno (č. 131) a Bratislava - Rajka (Maďarsko) s odbočkou za stanicou Bratislava Petržalka do Viedne (č. 132).

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
 
Železničná stanica Bratislava hlavná stanica leží v km 54,364 dvojkoľajnej trate
Štúrovo - Kúty. Je stanicou:
- zmiešanou podľa povahy práce
- medziľahlou po prevádzkovej stránke
- elektrifikovaná (25 kV, 50 Hz)
- odbočnou pre trať Púchov - Bratislava hl.st. a
Bratislava Nové Mesto - Bratislava hl.st.
- dispozičnou pre trať:
a/ pre vlaky osobnej dopravy
Bratislava hl.st. - Nové Zámky - Šurany
Bratislava hl.st. - Kúty
Bratislava hl.st. - Leopoldov
Bratislava hl.st. - Bratislava východ
b/ pre všetky vlaky
Bratislava hl.st. – Bratislava Nové Mesto
 
 
Rozčlenenie stanice
K železničnej stanici Bratislava hl.st. je pridelená nesamostatná stanica
Bratislava Lamač, ktorá leží v km 49,147 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná
stanica – Kúty, je medziľahlou po prevádzkovej stránke.
Podľa povahy práce je koľajisko ŽST Bratislava hl.st. rozdelené na tri časti:
a/ osobné koľajisko, kde sú dopravné koľaje a zariadenia pre prepravu
cestujúcich
b/ koľajisko Dvor so zariadeniami pre rozraďovanie a zoraďovanie záťaže pre
končiace a východzie nákladné vlaky, pre dočasné deponovanie osobných
vozňov, pre zbrojenie resp. odzbrojenie špeciálnych osobných vozňov
c/ odstavné koľajisko slúži k deponovaniu, čisteniu, zostave, oprave a
predkurovaniu vozňov osobnej dopravy, k zostave a rozraďovaniu vlakov
osobnej dopravy. Leží vpravo vedľa traťovej koľaje Bratislava Nové Mesto -
Bratislava hl.st. od km 0,810 do km 2,408 a je spojené s osobným koľajiskom
dvoma spojovacími koľajami - Starou a Novou spojkou. Je možná neprerušená
jazda na odstavné koľajisko a do rušňového depa. Stará spojka je priamo
napojená na koľ.č. 1a smerom do SHU. Počas jazdy do SHU je možná jazda po
novej spojke do/z odstavného koľajiska na koľaje č. 7-14 /2-6 po koľaji č. 11/
resp. do/z rušňového depa.
 
Zab