Bratislava - Lamač

Železničný uzol Bratislava pozostáva zo staníc - Devínska Nová Ves, Hlavná stanica, Nové Mesto, Petržalka, Rača, Vajnory a Podunajské Biskupice, zastávok - Lamač, Žel. studienka, Vinohrady, ÚNS, Východné 1 a Východné 2. Nachádzajú sa tu 2 odbočky Močiar a Vinohrady a rušňové depá Východné - nové a staré depo a hlavné, ktoré sa nachádza asi 800 metrov za Hlavnou stanicou. Väčšina tratí železničného uzlu je elektrifikovaná striedavým elektrickým prúdom 25 kV 50 Hz. Uzlom prechádzajú hlavné železničné ťahy Bratislava - Kúty (č. 110), Bratislava - Žilina (č. 120) a Bratislava - Štúrovo (č. 130), Bratislava - Komárno (č. 131) a Bratislava - Rajka (Maďarsko) s odbočkou za stanicou Bratislava Petržalka do Viedne (č. 132).

Železničná stanica Bratislava Lamač leží v km 49,147 elektrifikovanej 25 kV, 50Hz dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty.
Je nesamostatnou stanicou pričlenenou k železničnej stanici Bratislava hlavná stanica, sídlo prednostu stanice je v ŽST Bratislava hl.st. Je prechodovou stanicou, podľa povahy práce je osobnou, po prevádzkovej stránke medziľahlou.

Nástupištia

Pri koľaji č.3 je vyvýšené nekryté nástupište v dĺžke 269 m a šírke 3,2 m, povrch dlažba, medzi koľajami č.1 a 3 sypané s pevnou vyvýšenou hranou pri koľ. č.1 v dĺžke 267 m a šírke 3,2 m a nástupište medzi koľ. č.1 a 2 sypané s pevnou vyvýšenou hranou vedľa koľ. č. 2 v dĺžke 221 m a šírke 3,4 m.
Príchod na nástupište vedľa koľ. č. 1 a 2 je úrovňovým prechodom pred dopravnou kanceláriou .
Na bratislavskom zhlaví je vybudovaná lávka pre peších s prístupom z nástupišťa pri koľ. č. 3.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená releovým staničným zabezpečovacím zariadením s výmenami prestavovanými skupinovo.
Pre možnosť prestavovania výhybiek pri poruche elektrickej časti elektromotorického prestavníka, sú kľuky pre ručné prestavovanie výhybiek.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničný úsek Bratislava Lamač - Bratislava hlavná stanica a Bratislava Lamač – Devínska Nová Ves je zabezpečený obojsmerným univerzálnym automatickým blokom s kontrolou voľnosti traťovej koľaje, ktorý umožňuje obojsmerné prechádzanie každej traťovej koľaje podľa traťových oddielov.

Dostupnosť

Zo stredu Lamača dostupná pešo za 20 minút alebo 5 minút autobusom. V smere zo stredu Lamača za semaformi pri privádzači na diaľnicu treba odbočiť doľava do kopca, na ktorom je železničná stanica. Po vystúpení z MHD v smere zo stredu Lamača treba prejsť cez cestu (najlepšie na spomínaných semaforoch) a nájsť betónovú cestu vľavo do svahu, ktorá po cca. 100 metroch vyústi na železničnú stanicu. Pri ceste zo Segnárov sa dá použiť lávka pre peších, ktorá je na konci nástupišťa v smere na hlavnú stanicu. Pri tejto l&aac