Bratislava - Gagarinova ulica

Bratislava - Gagarinova ulica

Most ponad Gagarinovu ulicu sa nachádza na trati ŽSR 132 Bratislava- Rusovce - Rajka (MÁV) medzi ŽST Bratislava Nové Mesto a ŽST Bratislava Ústredná nákladná stanica.