Švedlár oceľový most

Švedlár oceľový most sa nachádza na trati ŽSR číslo 173 Margecany - Červená Skala.

Hneď za koncom osady Švedlár trať pretína oceľovým mostom cestu. Most je značne šikmý, lebo os trate zviera tu s osou cesty uhol 28°, takže pri kolmej svetlosti 13,89 m vychádza šikmá svetlosť 20,8 m a rozpätie konštrukcie 23,1 m. Most leží v oblúku R = 1000 m a má plechové hlavné nosníky a spodnú mostovku, váha oceľovej konštrukcie je 665 q.