TU24.9

Úzkorozchodný motorový rušeň TU24.9

TU24.9 - kapotové rušne s koncovou kabínou rušňovodiča. Hlavný rám je zváraný, vonkajší. Pojazd tvoria dve rázsochovo vedené dvojkolesia vypružené hornými listovými alebo valcovými pružinami, uložené vo valivých ložiskách. Pod prednou kapotou je pozdĺžne uložený vodou chladený štvorvalcový (príp. trojvalcový) štvordobý stojatý vznetový nepreplňovaný motor ŠKODA, s priamym vstrekovaním paliva pomocou vstrekovacieho čerpadla Motorpal, s označením 4 S 110 (príp. 3 S 110) a výkonom 60 koní, ktorý je prírubovo spojený s trakčným dynamom pomocou kotúčovej spojky a zotrvačníka. Pokračovanie... Autor: Matias Horňák