704, 704.5 (ČKD)

Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/885603/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/733069/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/732725/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/730177/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/718094/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/714916/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/712524/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/670822/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/670692/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/618667/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/557262/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/557261/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/557260/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/557259/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/557258/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/557257/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/557255/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/539717/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/539698/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/539697/