Aktuality a reportáže

Čelákovice a odklony Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

31.3.2015 8:00, Autor: Peter Bado
Železnica dorazila do Čelákovic v roku 1873 s výstavbou trate Lysá – Praha (dnes číslo 231). Pôvodne jednokoľajná trať bola neskôr zdvojkoľajnená a elektrifikovaná. V roku 1883 boli do prevádzky uvedené trate do Brandýsa (074) a Mochova (233). Železničný miestopis Čelákovic je zaujímavý, avšak bude musieť počkať. Inšpiráciou pre vznik článku je momentálna dopravná situácia, vďaka ktorej dočasne pribudli vlaky na trati č. 231. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Plauen in Vogtland: železničné zaujímavosti Správa obsahuje fotogalériu

30.3.2015 8:00, Autor: Michal Čellár
Malebné mesto Plauen sa nachádza na západe spolkovej krajiny Sasko v Krušných horách, ktoré bolo založené v 12. storočí Polabskými Slovanmi. V 19. storočí sa po stavbe železnice stalo centrom textilného priemyslu a pre pracovníkov miestnych továrny začala slúžit električková doprava. V dobách NDR, tak ako v mnohých iných mestách, bola pre výchovu mladých železničiar a pionierov v mestkom parku postavená unikátna elektrifikovaná pionerska dráha. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Na trenčanskom moste zvršok Rheda raste Správa obsahuje fotogalériu

29.3.2015 8:00, Autor: Ing. František Smatana
Popravde musím povedať, že zatiaľ nerastie, len je naprojektovaný. A tak sa pozrime, čo nám tento nový návrh prináša. Pokúsim sa zhodnotiť ako projekt ďalšieho úseku bezštrkovej trate na novom železničnom moste v Trenčíne, tak aj predpokladané problémy jeho realizácie. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

28.3.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Dejiny obce Kostoľany nad Hornádom sú bohaté a siahajú až do obdobia praveku, konkrétne do mladšej doby kamennej – neolitu, z ktorého sa na kostolnom návrší našli v roku 1951 kamenné fragmenty (nástroje) ľudu bukovohorskej kultúry, ktorý obýval toto územie pred 5 000 rokmi. Oveľa známejšie sú dejinné udalosti z novších dôb. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Jak pokračuje rekonstrukce třineckého nádraží Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

27.3.2015 8:00, Autor: Karel Furiš
Koncem loňského roku jsem se zúčastnil slavnostního zahájení modernizace třineckého nádraží. Ze zahájení stavby přestupního terminálu, jak je stavba pojmenována, poté byla na tomto místě zveřejněna reportáž. Asi po dvou měsících jsem staveniště opět navštívil, abych zdokumentoval průběh stavby a seznámil vás s tím, jak práce pokračují. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Výlet do Medzeva Správa obsahuje fotogalériu

26.3.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Košická detská historická železnica (KDHŽ) a Klub historických koľajových vozidiel (KHKV) sú dve spoločnosti, ktoré úzko spolupracujú. Spoločnými silami sa starajú o údržbu koľajových vozidiel a spoločne sa podieľajú i na opravách a renovácii historických vozidiel. Nie je to tak dávno, keď sfunkčnili skutočný vrak motorového vozňa M 131.1538. V súčasnosti spolupracujú na obnove parného rušňa 434.2338 o ktorom tu už bola reportáž. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Lokálka do automobilky mění svou tvář (1) Správa obsahuje fotogalériu

25.3.2015 8:00, Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský
Regionální trať Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Solnice je mezi našimi venkovskými lokálkami naprostým unikátem, protože na rozdíl od drtivé většiny ostatních není její existence současná ani budoucí nijak ohrožována. Naopak, prochází rozvojem, jaký po dobu svého předchozího bytí nezažila. Příčinou toho jevu je přitom paradoxně soudobý rozmach individuální automobilové dopravy. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Komárňanské odklony inými očami

24.3.2015 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Vykoľajenie nákladných vozňov v Štúrove, ktoré sa stalo 1. marca 2015 predpoludním, spôsobilo neprejazdnosť celého východného zhlavia. Znamenalo to prerušenie dopravy smerom na Čatu a smerom na Szob, čo sa prejavilo najmä u vlakov kategórie EuroCity. Tie si museli nájsť inú cestu... Pokračovanie...  Diskusia: 4

Kalendár nostalgie MDC ŽSR na rok 2015

23.3.2015 8:00, Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum VVÚŽ
Aj rok 2015 prináša v oblasti železničnej nostalgie kalendár zaujímavých jázd mimoriadnych vlakov a podujatí, kde sa bude môcť široká verejnosť stretnúť s historickými železničnými vozidlami. Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi na Slovensku pripravujú počas roka skoro deväť desiatok zaujímavých akcií, medzi ktorými sú nielen podujatia s viacročnou tradíciou, ale aj nové, jedinečné projekty. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Rekonstrukce mostu na trati Chomutov - Cheb hotova Správa obsahuje fotogalériu

22.3.2015 8:00, Autor: Jiří Řechka
Vážená redakce. Jménem Správy železniční dopravní cesty si Vás dovoluji srdečně pozvat na slavnostní zakončení Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb. Akce se uskuteční ve středu 18. března 2015 od 10:30 v prostorách železniční stanice Vojkovice nad Ohří. Prosím o potvrzení účasti. Děkuji. Pokračovanie...  Diskusia: 5

Do Chabařovic na staré nádraží Správa obsahuje fotogalériu

21.3.2015 8:00, Autor: Marek Vojáček
V tomto článku se podíváme na původní trasu železnice z Teplic do Ústí nad Labem. V roce 1982 byla část trati přeložena kvůli povrchovému dolu u Chabařovic a to v úseku Bohosudov – Ústí nad Labem západ, St. 5. Část původní trasy je dodnes využívána jako vlečka firmy Strabag Rail (dříve Viamont DSP), jedná se o úsek ze stanice Bohosudov směrem ke starému chabařovickému nádraží, které je dnes již sneseno. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Rušeň 434.2338 sa mení z vraku na funkčný stroj Správa obsahuje fotogalériu

20.3.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Najskôr bol rad 434.0. Pri jeho zrode stál Karl Gölsdorf, ktorý navrhol združený dvojvalcový rušeň 1' D s trojnápravovým tendrom. Strojáreň vo Viedenskom Novom Meste vyrobila pre Rakúske štátne dráhy v roku 1897 dva stroje. kkStB ich označili radom 170 a priradili im tendre radu 76 (414 ČSD). V nasledujúcom roku vyrobil tento výrobca šesť strojov, v roku 1901 len jeden a ďalších šesť v roku 1905. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Košické koľajové rozkopávky - II. časť (Hviezdoslavova a Štúrova ulica) Správa obsahuje fotogalériu

19.3.2015 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Ako som už predznamenal v predchádzajúcej reportáži, rekonštrukcia električkových tratí s príchodom nového roku nabrala na obrátkach. A tak kým sme koncom roka mali rozkopanú len Kuzmányho ulicu od januára sa k nej pridala i Hviezdoslavova ulica spoločne s obratiskom na Námestí Maratónu mieru o necelý mesiac ju nasledovala i Štúrova ulica s Námestím osloboditeľov. Pokračovanie...  Diskusia: 11

Seminár SVTS - Ing. Michal Vereš: Využívanie EU fondov v kontexte rozvoja železničnej osobnej dopravy

18.3.2015 16:00, Zdroj: SVTS Dopravy
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, v roku 2015 usporiada sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 25.3.2015 sa uskutoční tretia - Ing. Michal Vereš: Využívanie EU fondov v kontexte rozvoja železničnej osobnej dopravy. Pokračovanie...

Zabudnutou traťou zo Zvolena do Šiah aj s „malým býčkom“

18.3.2015 8:00, Zdroj: KHT Zvolen
Klub historickej techniky pri RD Zvolen vás srdečne pozýva na mimoriadne jazdy vlakov po "zabudnutej trati" ŽSR č. 153 Zvolen - Krupina - Šahy. Na mimoriadnych jazdách historických vlakov dňa 28.3.2015 sa predstaví parný rušeň 422.0108, motorový vozeň M 131.1053 a motorový rušeň T 466.0253. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Ďalšie aktuality a reportáže

 

Diskusné príspevky za posledných 30 dní

Najnovšie fotografie


Čelákovice a odklony - Ex 147 vchádza na most, pod ktorým je trať do Mochova, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - Ex 147 vchádza na most, pod ktorým je trať do Mochova, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - R 977 prechádza ponad mochovskou traťou, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - R 977 prechádza ponad mochovskou traťou, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - LE 1353 v „esíčku“ pred žst. Čelákovice, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - LE 1353 v „esíčku“ pred žst. Čelákovice, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - EC 221 prechádza žst. Čelákovice, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - EC 221 prechádza žst. Čelákovice, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - EC 1003 s depozitárom NTM v pozadí, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - EC 1003 s depozitárom NTM v pozadí, 21. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - R 961 v oblúku pri depozitári NTM, 20. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - R 961 v oblúku pri depozitári NTM, 20. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - LE 1360 s Čelákovicami v pozadí, 20. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - LE 1360 s Čelákovicami v pozadí, 20. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - EC 222 v „esíčku“ pred mostom ponad mochovskú trať, 20. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - EC 222 v „esíčku“ pred mostom ponad mochovskú trať, 20. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - R 987 vchádza na most nad traťou do Mochova, 20. 3. 2015 © Peter Bado
Čelákovice a odklony - R 987 vchádza na most nad traťou do Mochova, 20. 3. 2015 © Peter Bado

Ďalšie fotografie »

Železnica nás baví :-)Štandardy z ministerstva

Star Trek

Chyba spojenia

Ďalšie úsmevné príbehy »


Kniha Desaťročie VLAKY.NET


TOPlist